Handelsstromen van pluimveevlees

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw pluimveevlees dat besmet is met Campylobacter enSalmonella te verbieden mogelijk wordt gemaakt. Omdat Nederland een belangrijk handelslandis als het gaat om pluimveevlees, onderschrijven de ondervraagden het belang vanzoönosereductie en vinden zij dat Salmonella en Campylobacter goed bestreden worden inNederland. Tevens blijkt dat de verkoop van Campylobacter- en Salmonellavrij pluimveevleesin de Nederlandse winkels op dit moment nog onhaalbaar isThis study provides an insight into the goods flows of (raw) poultry meat within - and, inparticular, to - the Netherlands, and into the associated zoonosis risks. The study offers inputfor an inspection policy that will be required to enforce the intended prohibition on themarketing of raw poultry meat infected with Campylobacter and Salmonella. The Netherlandsis an important poultry-meat trading country, and consequently the intervieweesendorsed the importance of the reduction of zoonosis; they were also of the opinion thatgood Salmonella and Campylobacter control measures are in place in the Netherlands. Inaddition, it was also concluded that the retail sale of poultry meat that is free of Campylobacterand Salmonella is not currently a feasible proposition in the Netherlands.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages47
  ISBN (Print)9789086150656
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 5, Ketens
  PublisherLEI

  Keywords

  • agricultural economics
  • trade
  • international trade
  • poultry
  • chicken meat
  • agricultural policy
  • campylobacter
  • meat hygiene
  • food contamination
  • meat products
  • netherlands

  Cite this