Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebieden : beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de zogenaamde Standaard Data Forms (SDFs) vansoorten van de Annex II van de Habitatrichtlijn. Deze SDFs maken onderdeel uit van de database overde Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische proceduresen wordt door de Europese Commissie gebruikt bij het beoordelen van de voorstellen voor Natura2000-gebieden van EU-lidstaten. In dit rapport wordt aangegeven op welke informatie de ecologischegegevens in de SDF zijn gebaseerd. Het betreft gegevens over de aantallen van een soort, het typepopulatie, de relatieve populatie, de kwaliteit van het leefgebied, de ligging van de populatie in hetEuropese areaal, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van eenvoudigemaatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een soort voorkomt. In totaal gaat hetom 373 combinaties van soorten en gebieden die worden toegelicht.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages105
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.9

Keywords

  • natura 2000
  • habitats directive
  • species diversity
  • natural areas
  • databases
  • netherlands
  • inventories
  • data management

Cite this