Habitat- en systeemgeschiktheid van beeksystemen voor beekvissen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van Natura 2000 zijn voor beekdalen instandhoudingsdoelen geformuleerd voor verschillende beekvissen zoals kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en bittervoorn. De Rode Lijst bevat eveneens veel beekvissen, waaronder de beekprik, barbeel, sneep, elrits en kwabaal. Vissen zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van aquatische ecosystemen. Daarom richtte dit onderzoek zich op het vertalen van deze indicatorrol naar concrete habitat- en systeemeisen, zodat waterbeheerders hierbij bij de planning en uitvoering van beekherstelmaatregelen rekening kunnen houden.
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
Number of pages77
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / [DKI]
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
No.nr. 2013/OBN168-BE

Keywords

  • habitats
  • streams
  • freshwater fishes
  • fishes
  • freshwater ecology
  • netherlands

Cite this