Haalbaarheid van BEX-BEA voor varkens- en pluimveebedrijven : verkenning van een verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Proeftuin Natura 2000 Overijssel (‘de Proeftuin’) richt zich op de realisatie van Natura 2000- doelstellingen in de provincie Overijssel met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniak reducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen. Voor de melkveehouderij is de KringloopWijzer een bekend instrument voor het verantwoorden van de milieuprestaties. De BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) en BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) maken hier onderdeel van uit. De gedachte dat aantoonbaar goed milieugedrag door de ondernemer mag leiden tot een vorm van beloning is niet alleen voorbehouden aan de melkveehouderij. Ook de intensieve veehouderij zoekt naar ruimte om te ondernemen. De melkveehouderij zit complex in elkaar met bijvoorbeeld ruwvoeropbrengsten en rantsoenen (gras en mais) die kunnen variëren. Bij de intensieve veehouderij is de voersamenstelling nauwkeurig bekend. De aanname bij de start van deze verkenning was dan ook dat een BEX-BEA intensief eenvoudig is op te zetten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages32
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameLivestock Research rapport
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.914

Keywords

  • pig farming
  • poultry farming
  • environmental protection
  • environmental management
  • emission reduction
  • ammonia
  • overijssel

Cite this