Haalbaarheid mobiel systeem bij komkommer : korte notitie

J. Janse, M. Raaphorst, P.A. van Weel

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Evenals andere telers van vruchtgroenten, hebben komkommertelers te maken met hoge arbeidskosten. Gemiddeld bestaat meer dan een derde van de totale kosten op komkommerbedrijven uit arbeid. Een groot nadeel bij komkommer is dat de oogst– en gewasarbeid veelal in sterke pieken en dalen verloopt. Afhankelijk van de teeltduur en het teeltsysteem kan de kwaliteit gedurende het teeltseizoen ook grote fluctuaties vertonen. De markt vraagt juist een uniform product van constante en goede kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de teelttechniek en automatisering worden door komkommertelers tot nog toe relatief weinig toegepast, waardoor er weinig vooruitgang in productieniveau en arbeidsbesparing wordt bereikt. In de potplantenteelt en snijbloemenproductie wordt er tijdens de teelt en oogst juist al wel veel mechanisatie toegepast. Ook bij paprika is in de praktijk een mobiel teeltsysteem getest. In Finland is recent een nieuw mobiel teeltsysteem ontwikkeld waarop komkommers worden geteeld. Met dit systeem zouden producties mogelijk zijn die drie à vier keer zo hoog liggen als normaal. Dit vormde de aanleiding om eens nader op de mogelijkheden van een eventuele mobiele teelt bij komkommers in te gaan. Het grootste gedeelte van deze studie is gefinancierd door MLNV, terwijl het Productschap Tuinbouw ook een financiële bijdrage heeft geleverd aan deze studie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages7
Publication statusPublished - 2005

Keywords

  • cucumis sativus
  • cucumbers
  • mobile units
  • greenhouse horticulture
  • crop production
  • fruit vegetables

Cite this