Haalbaarheid informatie uitwisseling in de pluimveehouderij tbv intensievere monitoring diergezondheid = Feasibility of data exchange in poultry production for better monitoring of animal health

C. Lokhorst, L. Pijls, F. Ruiterkamp

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De haalbaarheid van informatie uitwisseling in de pluimveehouderij is onderzocht. In een workshop hebben mensen uit de diergezondheidsketen (pluimveehoudersnetwerk, praktiserend dierenartsen, GD, VWA en LNV) concrete doelen benoemd waar een op Internet gebaseerd uitwisselingssysteem van informatie aan zou moeten voldoen. Daarnaast zijn randvoorwaarden op het gebied van tijd, techniek, gebruik, rechten en plichten, geld en organisatie besproken en de eerste inhoudelijke afbakening is gemaakt. Er zijn een aantal scenario’s verkend voor de organisatorische inbedding die ervoor moet zorgen dat er vertrouwen en draagvlak is voor informatie uitwisseling. Om de gewenste brede pilot van de grond te krijgen zijn een viertal concrete aanbevelingen gedaan op het vlak van het nemen van bestuurlijk initiatief, koppelmogelijkheden met bestaande systemen te inventariseren, de pilot voor te bereiden en actieve communicatie op te zetten
Original languageEnglish
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages20
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group
PublisherAnimal Sciences Group
No.3
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

  • animal health
  • poultry farming
  • information
  • animal welfare
  • monitoring

Cite this