Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken

J.W.J. van der Gaast, H.R.J. Vroon, H.T.L. Massop

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige eeuw het systeem van grondwatertrappen (Gt) ontwikkeld. De Grondwatertrapinformatie staat vanouds op de bodem- en Gt-kaart 1:50 000 (opnames tussen de jaren 1960 tot 1989). Deze kaarten kunnen echter zijn verouderd, omdat er sinds deze karteringen ingrepen in de waterhuishouding kunnen zijn geweest. Een aantal kaartbladen is in de jaren 90 geactualiseerd. STOWA heeft Alterra de opdracht gegeven een actuele landsdekkende grondwatertrappenkaart op te stellen. Alterra heeft hiervoor een methode ontwikkeld die landsdekkende resultaten genereert en die direct gekoppeld is met bodemkundige informatie. De uitkomsten zijn vergeleken met boorpuntinformatie uit detailkarteringen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationAmersfoort
  PublisherStowa
  Number of pages74
  ISBN (Print)9789057735011
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameRapport / STOWA
  PublisherSTOWA
  No.nr. 2010-41

  Keywords

  • water table
  • drainage
  • soil types
  • soil surveys
  • mapping

  Cite this