Grondwater opnieuw op de kaart; methodiek voor de actualisering van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid voor nitraat

J.J. de Gruijter, J.B.F. van der Horst, G.B.M. Heuvelink, M. Knotters, T. Hoogland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft en motiveert de methodiek voor actualisatie van grondwaterstandsinformatie en perceelsclassificatie naar uitspoelingsgevoeligheid zoals die vanaf eind 2003 door Alterra wordt toegepast. Eerst wordt via 'gerichte opname', tijdreeksanalyse en regressieanalyse de klimaatsrepresentatieve GxG bepaald op de locaties van een verdicht meetnet, en wordt gebiedsdekkende hulpinformatie verzameld vanuit het AHN en andere bronnen. Vervolgens vindt, gebruik makend van deze gegevens en hun onderlinge correlaties, geostatistische simulatie plaats van een groot aantal (300) gebiedsdekkende GxG velden. Tenslotte worden de percelen op basis van deze simulaties geclassificeerd m.b.v. een door de gebruiker te kiezen GxG criterium, een oppervlaktecriterium, en een kanscriterium. Dit laatste bepaalt de kans op misclassificaties
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages70
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.915
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water table
  • groundwater level
  • leaching
  • nitrates
  • classification
  • monitoring
  • netherlands
  • geostatistics

Cite this