Grondwater in perspectief; een overzicht van hydrochemische watertypen in Nederland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de belangrijkste hydrochemische watertypen in Nederland. De hydrologische kringloop en de opbouw van de Nederlandse ondergrond, met de belangrijkste watervoerende en waterscheidende lagen, worden kort toegelicht. De belangrijkste fysische, chemische en biologische factoren die de samenstelling van regenwater, grondwater en oppervlaktewater in ruimte en tijd beïnvloeden, worden besproken. Er is bijzondere aandacht voor de sterke invloed van menselijke activiteiten op de hydrologische kringloop in Nederland. Aan bod komen ecohydrologische veranderingen in polders, verdroging, inlaat van gebiedsvreemd water, vermesting en verzuring. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van systemen voor classificatie en grafische weergave van hydrochemische watertypen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages71
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1447
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • groundwater
  • surface water
  • hydrology
  • acidification
  • classification
  • netherlands
  • groundwater depletion
  • ecohydrology

Cite this