Grondgebruik-projecties in het stroomgebied van de Rijn in het midden van de volgende eeuw

F.R. Veeneklaas, D. Slothouwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

  Abstract

  Dit artikel presenteert mogelijke verdelingen van grondgebruik in het stroomgebied van de Rijn, voortvloeiend uit enerzijds technische, economische, politieke en demografische ontwikkelingen en anderzijds uit een mogelijke klimaatverandering. Voor hetdecennium 2040-2049 zijn grondgebruikprojecties opgesteld onder onveranderde en gewijzigde klimaatomstandigheden. Voor beide situaties is een centrale projectie gegeven geflankeerd door twee varianten: met maximale en minimale stedelijke en agrarische claim op grond. Bij het opstellen van de projecties is gebruik gemaakt van kennis van fundamentele wetenschappelijke en technische principes, historische lange-termijntrends, basisveronderstellingen en andere toekomstverkenningen.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 439-444
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this