Groenvouchers voor NME : haalbaarheidsstudie naar de opzet, werking en effecten van een systeem van groenvouchers in het basis- en voorgezet onderwijs

J. Vreke, F. Langers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de praktijk blijkt dat scholen niet voldoende worden uitgedaagd om natuur- en milieueducatie (NME) in hun lesprogramma op te nemen. Om meer vraagsturing te creëren wordt in de recent uitgebrachte NME-nota ingezet op de introductie van een systeem van groenvouchers. Doel van deze studie is inzicht verkrijgen in de mogelijke opzet, werking en verwachte effecten van een dergelijk systeem in het onderwijs. Daartoe is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn vier Nederlandse vouchersystemen systematisch beoordeeld en vergeleken. Hierop gebaseerd zijn twee experimenten voor een groenvouchersysteem beschreven: een lokale voor het basisonderwijs en een landelijke voor het voortgezet onderwijs. Voor de experimenten wordt aanbevolen om te werken met geselecteerde aanbieders en NME-producten. Een goede informatievoorziening is cruciaal voor betrokkenheid van scholen. Commitment van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is vereist.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages116
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2048
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • education
  • elementary education
  • secondary education
  • education programmes
  • environment
  • environmental education
  • netherlands
  • nature and environmental education
  • nature

Cite this