Groene ruimte in de Randstad: een evaluatie van het rijksbeleid voor bufferzones en de Randstadgroenstructuur; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

J.M.J. Farjon, V. Bezemer, S. Blok, C.M. Goossen, W. Nieuwenhuizen, W.J. de Regt, S. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

ertoe geleid dat in de directe omgeving van steden grote open gebieden onbebouwd zijn gebleven. Bovendien zijn er grote groene recreatiegebieden aangelegd die zeer in trek zijn bij omwonenden. Planologische onduidelijkheid, onvoldoende bestuurlijke regie en, daarmee samenhangend, ontwikkelingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat de aanleg van groengebieden de afgelopen jaren stagneert. Recentelijk is het rijksbeleid overgedragen aan provincies. Deze hebben echter nog moeite om de integrale ontwikkeling van grote groengebieden in samenhang met rood te regisseren. Vooral ervaring en middelen ontbreken. Omdat projectontwikkelaars inmiddels aanzienlijke grondposities in strategische delen van de bufferzones hebben verworven, moeten provincies publiek-private samenwerking opzetten om de geplande groengebieden te realiseren. Trefwoorden: ruimtelijke ordening, randstadgroen, rijksbufferzone, recreatie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages156
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.6
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

 • urban hinterland
 • green belts
 • physical planning
 • structural policy
 • land use planning
 • government policy
 • local authority areas
 • private investment
 • netherlands
 • zuid-holland
 • groene hart
 • peat grasslands

Cite this