Groene daken in Tilburg: operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid

C.M.A. Hendriks, R.P.H. Snep, E.A. de Vries, R. Brolsma

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. Het rapport geeft een aantal praktische handvatten waarmee de gemeente beleid kan formuleren en kan bepalen of zij groene daken wil stimuleren, welke doelen zij daarmee zou willen nastreven en welke locaties in de stad potentieel in aanmerking komen. Inzet voor klimaatadaptatie lijkt daarbij een perspectiefvolle benadering voor Tilburg. Door in een vervolgstap de handvatten te combineren met specifieke lokale informatie kunnen gericht maatregelen en locaties worden gekozen. In dit rapport worden daarvoor enkele suggesties gedaan.
Original languageDutch
PublisherAlterra
Number of pages61
Publication statusPublished - Jan 2016

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2692
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • green roofs
  • municipalities
  • policy
  • local government
  • water storage
  • water holding capacity
  • climatic change
  • biodiversity
  • noord-brabant

Cite this