Groene aders en groente: positieve en negatieve effecten van landschappelijke elementen op de groenteteelt

W.K.R.E. van Wingerden, L.G. Moraal, C.J.H. Booij, J. Elderson

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Welke bijdrage leveren landschapselementen als akkerranden, houtwallen, bosjes en ruigtes aan de verspreiding en bestrijding van ziekten en plagen in de vollegrondsgroenteteelt. Wilde planten, struiken en bomen kunnen mogelijke alternatieve waardplanten zijn voor plagen op groentegewassen; voor tien belangrijke groentegewassen zijn deze risico's onderzocht. Opgaande elementen als houtwallen en bomenrijen kunnen zowel gunstig zijn voor plaaginsecten als voor hun natuurlijke vijanden. Gunstige natuur schept voorwaarden voor overleving van natuurlijke vijanden en niet voor plaagsoorten; bij inrichting en beheer dient daarmee rekening te worden gehouden. De voorlopige conclusie is dat groene dooradering een relatief kleine bron kan zijn voor een beperkt aantal plagen in groenteteelten. Daartegenover staat een bronfunctie voor vele soorten natuurlijke vijanden. Meer info: Alterra-rapport 825
  Original languageDutch
  Pages (from-to)8-9 en 11
  JournalEkoland
  Volume24
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • landscape elements
  • vegetable growing
  • natural enemies
  • horticulture
  • nature conservation
  • wild plants
  • insect pests
  • insect control
  • beneficial organisms
  • plantations
  • host plants
  • agri-environment schemes
  • outdoor cropping
  • hedgerows

  Cite this