Groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) : eindrapportage

I.A.M. Elberse, H. Hoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) kunnen in vele gewassen grote schade aanrichten. Bestrijding kan chemisch gebeuren, met natte grondontsmetting, maar een goed alternatief is het bestrijden door het telen van Tagetes patula (afrikaantjes). Een geslaagde teelt van deze groenbemester zorgt zelfs voor een betere bestrijding dan chemische grondontsmetting. Een Tagetesteelt heeft echter ook nadelen. Het bestrijdt alleen Pratulenchus penetrans en P. crenatus. Voor andere Pratylenchussoorten is de werking niet duidelijk. Voor een aantal andere belangrijke aaltjessoorten (aardappelcystenaaltjes, bietencystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes) is Tagetes patula geen waardplant. Voor deze aaltjes is het effect van de teelt van T. patula gelijk aan het braak laten liggen van het land (zie ook www.aaltjesschema.nl). Voor vrijlevende wortelaaltjes, die behoren tot de groep van de trichodoriden is de waardplantstatus van Tagetes momenteel niet duidelijk, omdat er tegenstrijdige informatie over is. Verder groeit er gemakkelijk onkruid in Tagetes door de trage beginontwikkeling van het gewas. Als er onkruid tussen de Tagetes groeit, is de bestrijding van P. penetrans niet meer optimaal, omdat deze aaltjes zich op diverse onkruidsoorten vaak in meer of mindere mate kunnen vermeerderen. Telers ervaren het ook als een groot nadeel dat de teelt van Tagetes een heel groeiseizoen kost, doordat het gewas tussen half mei en half juli gezaaid moet worden en dan drie maanden moet groeien. Bovendien is in een eerdere proef de werking van Tagetes wel eens tegen gevallen in diepere bodemlagen, na voorteelt van het houtige gewas roos.
Original languageDutch
Place of PublicationLisse
PublisherPPO Bloembollen en Bomen
Number of pages51
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • ornamental woody plants
  • rosa
  • field crops
  • winter wheat
  • pratylenchus penetrans
  • green manures
  • tagetes
  • cover crops
  • trials
  • alternative methods

Cite this