Grenzeloze natuur : de internationale betekenis van Nederland voor soorten, ecosystemen en landschappen

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Nederland is weliswaar klein en dichtbevolkt, maar het kent een grote rijkdom aan natuur en landschappen, van de duinen langs de Noordzee tot de zandgronden van Twente, en van de Waddenzee tot het Limburgse Mergelland. Sommige soorten, ecosystemen en landschappen komen buiten onze landsgrenzen niet of weinig voor. Als ze uit Nederland verdwijnen, dan verdwijnt daarmee ook een belangrijk gedeelte van de Noordwest-Europese populatie van die soort, of van het Noordwest-Europese areaal van dat ecosysteem of landschap. Dat geeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor het behoud van die soorten, ecosystemen en landschappen. Nederland is bijvoorbeeld een pleisterplaats voor grote aantallen trekvogels. De Noordse woelmuis komt alleen in ons land voor. Onze hoogveenvegetaties zijn uniek, en nergens anders vind je getijdengebieden zoals in onze Zeeuwse Delta. Grenzeloze natuur beschrijft onze natuur- en landschapswaarden per biotoop. Het schetst niet alleen de ecologische rol van Nederland in Europees verband, maar legt ook in heldere taal uit hoe experts die rol precies bepalen en welke nationale en internationale regelgeving daarbij komt kijken. De auteurs vertegenwoordigen samen vele decennia aan ervaring in natuurbeheer en -beleid. Met hun enthousiaste beschrijvingen en toegankelijke uitleg bereiken zij een breed publiek, van professionals tot natuurliefhebbers. In Grenzeloze natuur maken zij op een overtuigende manier duidelijk dat de Nederlandse natuur er wel degelijk toe doet. Dit boek is het tiende deel in de Reeks WOt-studies van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M), onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Original languageDutch
Place of PublicationZeist
PublisherKNNV uitgeverij
Number of pages144
ISBN (Print)9789050113205
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameWOt-studie
PublisherKNNV Uitgeverij
No.10

Keywords

  • ecosystems
  • species diversity
  • biodiversity
  • netherlands
  • europe
  • landscape ecology
  • natural value
  • nature conservation policy
  • natura 2000

Cite this