Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 5: mogelijkheden bij Potchrysant, Begonia en Saintpaulia

F. Buwalda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit verslag worden resultaten beschreven van de laatste proef in een serie experimenten, die in het kader van het PPO project 'Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties bij siergewassen' zijn uitgevoerd op de voormalige PPO locatie Horst. Doel van de proeven was om te onderzoeken welke fysiologische processen bepalend zijn voor de grenswaarden die aangehouden moeten worden bij het toepassen van temperatuurintegratie. Temperatuurintegratie betekent dat het gemiddelde temperatuurniveau bepalend is voor het teeltresultaat, en dat tijdelijke afwijkingen van de streefwaarde kunnen worden toegelaten, mits ze op tijd worden gecompenseerd. De meest bekende toepassing van temperatuurintegratie in de glastuinbouw is gericht op energiebesparing, waarbij een stooktechnisch optimaliserende klimaatregelaar de ruimte wordt gegeven om de gratis warmte van de zon te benutten door minder te luchten, en de temperatuuroverschotten die hierbij ontstaan te compenseren door de temperatuur op andere momenten tijdelijk te verlagen.
Original languageDutch
Place of PublicationNaaldwijk
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw
Number of pages20
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • chrysanthemum
  • saintpaulia
  • begonia
  • pot plants
  • ornamental horticulture
  • greenhouse crops
  • greenhouse experiments
  • crop growth stage
  • air conditioning
  • cropping systems

Cite this