Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties van verschillende duur bij siergewassen : verslag van een teeltproef met modelgestuurd temperatuursverloop : Deelverslag 1: temperatuurverloop, energieverbruik en overzicht teeltresultaten

F. Buwalda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Temperatuurintegratie draagt bij aan energiezuinig stoken in de glastuinbouw. Door het tijdelijk toelaten van afwijkingen van de streeftemperatuur hoeft niet alle gratis zonnewarmte te worden afgelucht. Het warmteoverschot dat hierdoor ontstaat, kan worden gecompenseerd door op andere momenten minder te stoken. Verder kan de temperatuur tijdelijk worden verlaagd in perioden dat het extra veel energie kost om de gewenste temperatuur te handhaven, zoals bij harde wind, lage hemeltemperatuur en lage buitentemperaturen. Ook kunnen besparingsmogelijkheden van technische voorzieningen zoals een energiescherm en een warmtebuffer optimaal worden benut
Original languageDutch
Place of PublicationNaaldwijk
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw
Number of pages17
Publication statusPublished - 2004

Keywords

 • greenhouse horticulture
 • air conditioning
 • energy saving
 • greenhouse technology
 • greenhouse experiments
 • energy requirements
 • temperature
 • outturn
 • cropping systems
 • ornamental crops
 • kalanchoe
 • pot plants

Cite this