Greening the construction of marine infrastructure: a governance approach

D. Korbee

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Greening the construction of marine infrastructure: A governance approach

The (re)development of marine infrastructure has consequences for the natural environment. To reduce these impacts innovative approaches to integrate infrastructure construction and nature are being developed.  These new approaches, such as Building with Nature, require alterations in the governance of marine infrastructural projects. The analysis in this thesis focuses on how different governance settings of marine infrastructural projects affect these innovative approaches. Of specific interest are processes of privatization and globalization.

The analysis, guided by the Marine Infrastructural Project Arrangement approach, is based on three marine infrastructural projects: the extension of the port of Rotterdam (Second Maasvlakte), the deepening of the entrance channels of the port of Melbourne and the construction of a cruise terminal in Jamaica.

A main conclusion is that processes of globalization and privatization have resulted in a diversity of project arrangements. A consequence of this diversity is that the applicability of innovative, ecosystem based approaches is dependent on the specific governance setting of the marine infrastructural projects. The case studies indicate that the increasing input of private and global actors, rules, resources and discourses has enabling consequences for the diffusion and acceptance of these innovative approaches.

Samenvatting

De uitbreiding en nieuwbouw van havens heeft een impact op de natuurlijke omgeving.  Om de negatieve gevolgen hiervan te verkleinen wordt geëxperimenteerd met innovatieve ontwerpmethoden, die erop gericht zijn havenontwikkeling en natuurontwikkeling te integreren. Deze nieuwe methoden vragen om een veranderende sturing (governance) van haven(uitbreidings)projecten. Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de sturing van deze projecten kan bijdragen aan de vergroening van de aanleg van havens. In het bijzonder is gekeken naar de rol van privatisering en mondialisering.

Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn drie havenprojecten in detail geanalyseerd: de uitbreiding van de Rotterdamse haven (tweede maasvlakte), het uitdiepen van het toegangskanaal in Melbourne en de aanleg van een cruiseschip haven in Jamaica.

Dit onderzoek laat zien dat er een verscheidenheid aan project arrangementen bestaat, wat versterkt wordt door processen van mondialisering en privatisering. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat de toepassing van innovatieve methoden afhankelijk is van de governance setting. De case studies laten zien dat de toegenomen input van mondiale en private actoren, regels, hulpbronnen en discoursen een positieve uitwerking heeft op de verspreiding en acceptatie van innovatieve, groene ontwerpmethoden.  

Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Mol, Arthur, Promotor
 • van Tatenhove, Jan, Promotor
Award date20 Feb 2015
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789462571747
Publication statusPublished - 2015

Keywords

 • marine structures
 • governance
 • nature conservation policy
 • harbours
 • green infrastructure
 • marine areas
 • marine ecology
 • infrastructure
 • nature
 • projects
 • government policy
 • private sector

Fingerprint Dive into the research topics of 'Greening the construction of marine infrastructure: a governance approach'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this