Greening flood protection in the Netherlands : a knowledge arrangement approach

S.K.H. Janssen

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Vergroening van kustverdediging (VGK) is een nieuwe trend in waterveiligheidsbeleid. In plaats van harde constructies voor de bescherming tegen overstromingen, worden zachte en meer natuurvriendelijke oplossingen ontwikkeld om golven te dempen, erosie tegen te gaan en sedimentatie processen te ondersteunen. Toch is het realiseren van vergroening in nationale en internationale waterveiligheidsprojecten allesbehalve vanzelfsprekend. Kennis is een essentieel onderdeel van VGK besluitvorming, maar daar is tot nu toe weinig aandacht aan besteed. Het doel van deze studie is daarom zowel het vergroten van inzicht in kennis in VGK besluitvorming als het verbeteren van kennis om VGK in waterveiligheidsprojecten mogelijk te maken. Aan de hand van bestaande projecten is deze studie beschreven. Zijnde zandmotor, Afsluitdijk en Markermeerdijken.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Mol, Arthur, Promotor
 • van Tatenhove, Jan, Promotor
 • Otter, H.S., Co-promotor, External person
Award date1 Sept 2015
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789462573345
Publication statusPublished - 1 Sept 2015

Keywords

 • flood control
 • dykes
 • ecological engineering
 • sand suppletion
 • innovations
 • governance
 • zuid-holland
 • afsluitdijk
 • lake ijssel
 • netherlands

Cite this