Grasvelden Klimaat & Biodiversiteit WP4 Bevindingen 1e jaar PPS: Werkpakket Koolstofvastlegging van grasvelden

J.R. van der Schoot, M.S. Dekkers

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Er is literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot koolstofopslag in stedelijke grasvelden. De
meeste studies komen uit de Verenigde Staten en zijn vooral gebaseerd op onderzoek in grasland en
minder op grasvelden. Inheemse grassen die passen bij het klimaat van een regio hebben een hoge
potentie voor koolstofvastlegging. Mengsels van verschillende grassen of kruiden kunnen meer koolstof
in de bodem opslaan dan soorten in monocultuur. Frequent maaien, bemesten en irrigeren verhoogd de
grasproductiviteit en dus de koolstofvastlegging, vooral als het maaisel wordt teruggebracht. In 2021
wordt er onderzoek gedaan naar koolstofvastlegging op drie jaar oude bestaande proefvelden en in diverse
praktijkgrasvelden. Ook worden er nieuwe proefvelden aangelegd.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen University & Research
Number of pages2
Publication statusPublished - 2021

Cite this