Grasvelden Klimaat & Biodiversiteit WP3 Bevindingen 1e jaars PPS: Werkpakket Grasvegetaties en biodiversiteit

J.Y. Frissel

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Veel grasvegetaties (waaronder sportvelden, parken, speeltuinen en golfterreinen) zijn vrij arm in
soortensamenstelling, waardoor de biodiversiteit laag is. In dit project onderzoeken we daarom hoe de
biodiversiteit van deze grasvegetaties verhoogd kan worden, mét in stand houding van de hoofdfunctie
van de vegetatie. Het doel is om met kennisuitwisseling tussen gemeenten, graszaadleveranciers en
onderzoekers via bepaalde maatregelen en aangepast beheer de biodiversiteit van gemeentelijk groen
(inclusief sportvelden) en van golfbanen te verhogen.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen University & Research
Number of pages2
Publication statusPublished - 2021

Cite this