Grasvelden Klimaat & Biodiversiteit WP1 Bevindingen 1e jaar PPS: Werkpakket Klimaat en droogte

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Het wordt steeds droger en dat heeft gevolgen voor het gebruik van onze grasvelden voor sport en
recreatie. We hebben de buitenlandse studies over droogte op een rijtje gezet. Het overgrote deel van
de onderzoeken is gericht op de effecten van droogte op processen in de plant en uiterlijke kenmerken
van de zode. Opvallend is de grote aandacht voor het droogtolerante rietzwenkgras en de optimalisering
van beregening. Helaas is het overgrote deel van de studies uitgevoerd met losse jonge grasspruiten en
zelden met een gevestigde zode. Daarom starten we in 2021 een praktijkgerichte veldproef.
Original languageEnglish
TypeFactsheet
PublisherWageningen University & Research
Number of pages2
Publication statusPublished - 2021

Cite this