Gras- en kleibekleding : rapportage Fase C, deel 2 van 3

Michel Schippers, A. van Hoven, Roy Mom, Hans de Kroon, Nils M. van Rooijen, Eric J.W. Visser, C.J. Grashof-Bokdam, F.F. van der Zee, J.Y. Frissel, W. Hoitzing, E. Schuringa, J. Lammers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In december 2018 zijn grootschalige golfoploopproeven en grastrekproeven uitgevoerd op de Waddenzeedijken van dijkring 6 in het kader van het project POV Waddenzeedijken Gras en Klei. De proeven zijn uitgevoerd op drie locaties, één locatie bij elk van de drie dijkbeheerders, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Met de proeven is de erosiebestendigheid van de huidige grasbekleding bepaald. Deze is vergeleken met de rekenwaarde van de erosiebestendigheid uit het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017) en zal worden gebruikt als nulmeting. De nulmeting van de huidige grasbekleding zal worden vergeleken met de erosiebestendigheid van nieuwe grasmengsels op in het voorjaar van 2019 aan te leggen proefvakken. De verwachting is dat door het mengen van meer kruiden door het grasmengsel de bekleding ecologisch waardevoller, mooier, robuuster tegen weerextremen en erosiebestendiger zal zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationNetherlands
PublisherPOV-Waddenzeedijken
Number of pages175
Publication statusPublished - 2019

Cite this