Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata

P.F.M. Verdonschot, A.M. van Oosten-Siedlecka

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onderzoek is uitgevoerd om een beeld te verkrijgen van de geschiktheid van gegevens in de Limnodata om een methode te ontwikkelen voor het waarderen van aquatische natuurkwaliteit en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het standaardiseren van gegevensverzameling en kwaliteitscontrole aan de poort van de Limnodata. Hiertoe is een vergelijking uitgevoerd van de macrofaunagegevens die aanwezig zijn in de Limnodata Neerlandica met de oorspronkelijke bronbestanden voor macrofauna die aanwezig zijn bij de waterschappen (i.c. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Velt & Vecht, Waterschap Regge & Dinkel en Wetterskip Fryslan). De vergelijking leverde grote verschillen op in locaties, monsters en monsterinhoud, zoals omschrijving, standaardisatie en bemonsteringsmethode. Het document geeft een nadere duiding van de aard van deze verschillen. De Limnodata bleek slechts 42% van de monsters van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 34% van de monsters van Velt & Vecht, 43% van de monsters van Regge & Dinkel en 46% van de monsters van Wetterskip Fryslan correct te hebben overgenomen. In deze percentages zijn de ontbrekende locaties nog niet meegenomen. Omdat de onjuistheden geen patroon bezitten en de verschillen voldoende groot zijn, zullen ze de resultaten van vervolganalyses in belangrijke mate beïnvloeden. Daarom wordt het gebruik van de Limnodata niet aanbevolen voor doelen zoals Natuurverkeningen en andere toepassingen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages106
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.210
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • macrofauna
  • data collection
  • natural value
  • aquatic organisms
  • monitoring
  • netherlands
  • polder boards
  • surface water

Cite this