Governance strategieën voor waterbeleid: Historische trends en vooruitblik

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

De studie richt zich met name op het rijksniveau en behandelt vier vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de governance strategieën van het waterveiligheidsbeleid, zoetwatervoorzieningenbeleid en waterkwaliteitsbeleid? 2. Welke verschuivingen hebben plaatsgevonden om de opgaven van waterveiligheid, watervoorziening en waterkwaliteit samenhangend aan te pakken en de integratie tussen water en andere domeinen te versterken? 3. Hoe zijn de veranderingen in governance strategieën te waarderen in het kader van de uitdagende wateropgaven? 4. Welke handelingsperspectieven kunnen governance strategieën versterken?
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University
Commissioning bodyNetherlands Environmental Assessment Agency (PBL)
Number of pages35
Publication statusPublished - 2016

Cite this