Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen

W.J. Chardon, J.E. Groenenberg

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Abstract

Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken, onder andere als gevolg van de voorraden fosfaat die in de bodem aanwezig zijn. Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.. Een mogelijke oplossing is de verwijdering van fosfaat in het naar het oppervlaktewater uitstromende water.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2013

Keywords

  • agricultural land
  • phosphate leaching
  • adsorption
  • water framework directive
  • natural areas

Cite this