Goed Bezig: Resultaten van de Sociale Activering Strategie in de Regio Noord-Veluwe

R. Honigh de Vlaming, A. Haveman-Nies, C.M.J. Pieterse, B. van der Ploeg, R.J. Renes

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De gemeenten in de Noord-Veluwe werken aan preventie van overgewicht en overmatig alcoholgebruik bij kinderen binnen het programma Goed Bezig. Onderdeel hiervan is de Sociale Activering Strategie welke als doel heeft burgers en ondernemers te stimuleren en activeren tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor gezonde leefgewoonten van jongeren van 4-16 jaar. Met een proces- en effectevaluatie is het resultaat van de Sociale Activering Strategie op het aantal gerealiseerde initiatieven en het aantal deelnemers, de participatiebereidheid van ouders en het leefstijlgedrag van jongeren onderzocht. Voor de effectevaluatie is gebruik gemaakt van een quasi-experimentele studieopzet met een interventie- en controlegroep en een voor- en nameting. De studiepopulatie betrof ouders van kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar (n=192). Voor de procesevaluatie zijn logboeken gebruikt. De Sociale Activering Strategie is erin geslaagd om met name jonge kinderen te laten deelnemen aan leefstijlactiviteiten, welke zeer positief werden gewaardeerd. Ondanks het feit dat het aantal volwassenen dat is bereikt en een actieve bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten beperkt was, zijn succesvolle bewonersinitiatieven gerealiseerd. De positieve verandering in het beweeggedrag van jongeren van wie de ouders actief betrokken zijn geweest, wijst erop dat een groeiende participatiebereidheid van ouders kan leiden tot een positieve gedragsverandering bij jongeren na een aantal jaren.
Original languageDutch
Pages (from-to)325-333
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume92
Issue number8
DOIs
Publication statusPublished - 2014

Cite this