Globalization and the Colonial Origins of the Great Divergence: Intercontinental Trade and Living Standards in the Dutch East India Company’s Commercial Empire, c. 1600-1800

Research output: Thesispromoter, other

Abstract

Globalisering en kolonialisme speelden een belangrijke rol in het ontstaan van de economische ongelijkheid tussen West-Europa en de rest van de wereld (de ‘Great Divergence’) in de vroegmoderne tijd. Dat stelt Pim de Zwart¿ (Economische en sociale geschiedenis) in zijn proefschrift over de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de effecten daarvan op de globale inkomensverdeling. Hij onderzocht nieuw ontdekt bronnenmateriaal uit de VOC-archieven. Op 17 april verdedigt hij zijn proefschrift.Vroegmoderne ‘globalisering’De VOC was veruit de belangrijkste speler in de handel tussen Europa en Azië in de 17e en 18e eeuw. Zij opende meer dan 30 handelsposten tussen Kaap de Goede Hoop en Japan. Met zijn analyse van deze handel toont De Zwart aan dat er, in tegenstelling tot algemeen geaccepteerde inzichten, in de 17e en 18e eeuw integratie van intercontinentale goederenmarkten plaatsvond: een indicatie van vroegmoderne ‘globalisering’. De Zwart baseert zich daarbij op nieuw bronnenmateriaal uit de VOC-archieven, dat cruciale informatie bevat over de aard en omvang van vroegmoderne intercontinentale handelsstromen, en ook over patronen van economische ontwikkeling in verschillende gebieden in Azië en Zuid-Afrika.Minder piraterij, meer competitieVoor deze vorm van vroegmoderne ‘globalisering’ noemt De Zwart drie oorzaken:•vooruitgang in scheepvaarttechnologie•vermindering van piraterij•toegenomen maritieme competitie (met name tussen de Nederlanders en de Engelsen)Een factor die het proces van integratie van goederenmarkten juist frustreerde, was de manier waarop de VOC koloniale macht uitoefende over markten in Azië.LevensstandaardDe VOC-handel had ook effect op de ontwikkeling van de levensstandaard in de betreffende gebieden. De Zwart onderzocht Bengalen, Ceylon, Java en de Kaapkolonie als case studies. In vergelijking met Engeland en de Republiek had een belangrijk deel van de bevolking in deze gebieden een lagere levensstandaard. Het welvaartsniveau was er wel vergelijkbaar met veel andere regio’s in Azië en Europa, stelt De Zwart vast.Ongelijke verdelingDe toegenomen globale handel zorgde voor commercialisering en economische groei in de gebieden die De Zwart onderzocht, maar hij concludeert dat koloniale instituties beïnvloedden hoe de gemakken en ongemakken van de vroegmoderne globalisering verdeeld werden. Zo konden sommige bevolkingsgroepen, op bijvoorbeeld Java en Ceylon, profiteren van toegenomen vraag naar goederen en arbeid, terwijl andere groepen steeds meer uitgebuit werden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Utrecht University
Supervisors/Advisors
  • van Zanden, J.L., Promotor, External person
  • Heerma van Voss, A.F., Promotor, External person
  • van Nederveen Meerkerk, Elise, Co-promotor
Award date17 Apr 2015
Place of PublicationUtrecht
Publication statusPublished - 2015

Cite this