Gezond telen door kennis delen : brochure plantgezondheid

J. Nijman, G.J. van Os, B.H.M. Looman

  Research output: Other contributionPamphlet

  Abstract

  Deze brochure geeft een overzicht van wat het programma Plantgezondheid tot stand heeft gebracht. Het programma Plantgezondheid van de Groene Kennis Coöperatie stimuleert een duurzame productie van planten en plantaardige producten, met een aanvaardbare kwaliteit voor mens, dier en milieu. Optimalisering van de kennisuitwisseling op het gebied van duurzame plantaardige productie is een speerpunt van het programma. De belangrijkste activiteiten van het programmateam lagen op het gebied van kennisontsluiting: Onderwijs en onderzoek hebben samengewerkt aan nieuwe lespakketten en practica voor het onderwijs en scholingsdagen voor docenten. Uit die samenwerking is een netwerk ontstaan voor het uitwisselen van kennis.
  Original languageDutch
  PublisherGroene Kennis Coöperatie
  Publication statusPublished - 2011

  Keywords

  • plant protection
  • agricultural education
  • knowledge transfer
  • teaching materials
  • teaching methods
  • cooperation

  Cite this