Gezond ouder worden: Bouwen aan een duurzame samenwerking

M. van Tol, A. Wagemakers, J. Heinrich, J. Lezwijn, M.A. Koelen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstractAcademic

Abstract

Achtergrond en doelstelling. Het bevorderen van sociale participatie bij ouderen vereist samenwerking tussen organisaties op het gebied van welzijn, zorg en wonen. In het project Gezond Ouder Worden in Apeldoorn voert Academische Werkplaats AGORA onderzoek uit naar factoren die van invloed zijn op een duurzame samenwerking. Gebruikte aanpak. Actieonderzoek is toegepast om de samenwerking in twee werkgroepen rondom Gezond Ouder Worden te faciliteren en evalueren. Het theoretisch kader wordt gevormd door het Healthy Alliances (HALL) Framework en de cyclus van Reflective Monitoring in Action, waarin reflectie en leren verweven zijn om structurele veranderingen te bewerkstelligen. Met 20 professionals van de werkgroepen is een individueel interview gehouden en met beide werkgroepen is in een focusgroepgesprek gediscussieerd over duurzame samenwerking. Om de gesprekken positief te stimuleren zijn de vragen geformuleerd op basis van principes van waarderend onderzoek. Voor het faciliteren van de discussie en evalueren van de samenwerking is de coordinated action checklist gebruikt. Resultaten. Institutionele factoren (beleid, financiën en eigen identiteit) en persoonlijke factoren (zoals attitude ten aanzien van samenwerking, eerdere ervaring met samenwerkingspartijen en eigen-effectiviteit) leveren een belangrijke aandeel in het slagen van de samenwerking en de duurzaamheid hiervan. Het reflecteren met elkaar op inhoud en proces hield het project levendig en gaf verbeterpunten voor vervolg. Belangen en behoeften kwamen hierdoor makkelijker op tafel en zorgden voor heldere communicatie. Conclusie(s) en aanbevelingen. Het opbouwen en onderhouden van samenwerking kost tijd en vraagt bepaalde competenties van projectleider én van deelnemers. De persoonlijke factoren zijn in alle fasen van een project van belang maar spelen ook nadrukkelijk een rol bij het verduurzamen van de samenwerkingsrelatie. Door op vaste momenten expliciet aandacht te vragen voor reflectie op de samenwerking, op de inhoud van het project en op elkaars rol kan de samenwerking worden bevorderd.
Original languageDutch
Title of host publicationProceedings van Nederlands Congres Volksgezondheid 2014: Perspectieven op volksgezondheid
Pages33-33
Volume92
Publication statusPublished - 2014
EventNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, Nederland -
Duration: 10 Apr 201411 Apr 2014

Conference

ConferenceNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, Nederland
Period10/04/1411/04/14

Cite this