Gewasafhankelijk spuiten, Sensispray-Horti in aardbeien : depositiemetingen 2011-2012

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport gaat over de kwadraat-innovatie gewasafhankelijk spuiten in de aardbeien. Met Canopy Density Spraying (CDS) sturen sensoren de juiste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel naar de juiste plek op het gewas, afhankelijk van de hoeveelheid blad. De verwachting is dat Canopy Density Spraying een besparing oplevert van 30 - 50% in fungiciden gebruik. Het concept Canopy Density Spraying of gewasafhankelijke gewasbescherming gaat uit van twee basisideeën: 1. Gewasbeschermingsmiddel alleen op het doelobject toedienen; 2. Middeldosering aanpassen aan het groeistadium van de plant. Doelstelling was om vast te stellen met hoeveel minder spuitvolume dezelfde effectiviteit van bespuitingen in het veld onder praktijkomstandigheden kan worden gerealiseerd. Vastgesteld is met sensoren wat de gewastoestand is. Daarop is het spuitvolume bijgestuurd. Gemeten is de spuitvloeistofdepositie en ook de reductie in spuitvolume. De spuitvloeistofdepositie verdeling in het gewas is vastgesteld bij een standaard en sensorgestuurde spuit om vast te kunnen stellen wat verbeteringen en besparingen zijn ten opzichte van de huidige gebruikte technieken in de aardbeienteelt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages46
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde
No.490

Keywords

  • strawberries
  • plant protection
  • cultural methods
  • sensors
  • dosage
  • efficiency
  • spraying
  • agricultural research

Cite this