Gevolgen van een verminderde aanvoer van nutriënten voor de lange termijm bodemvruchtbaarheid

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de gevolgen van een verminderde aanvoer van nutriënten voor de lange termijn bodemvruchtbaarheid als gevolg van aanscherping van normen. In dit rapport ligt de nadruk op eventuele gevolgen voor de fosfaattoestand en de organische stofvoorraad van de bodem. De studie maakt gebruik van inzichten, modellen en bestaande gegevens uit lange termijnproeven. Modellen gebaseerd op lange termijnproeven zijn nodig om effecten op de bodemvruchtbaarheid van verminderde aanvoer op lange termijn te voorspellen. Geconcludeerd wordt dat de huidige modellen in veel gevallen onvoldoende zijn om kwantitatief goede voorspellingen te doen. Studies om te komen tot betere modellen zijn geïnventariseerd. Gezien de hoge fosfaattoestand (hoge Pw) op het grootste deel (85%) van het Nederlandse landbouwareaal verwachten we geen negatieve effecten van de toepassing van evenwichtsbemesting voor fosfaat op de bodemvruchtbaarheid op middellange termijn tot 2015. Ondanks de verwachting dat aanscherping van de mestnormen zal leiden tot aanvoer van minder organische stof en mogelijk tot een geringe daling van organische stof in de bodem is er geen reden om te vrezen voor de bodemvruchtbaarheid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages90
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1736
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil fertility
  • soil organic matter
  • phosphate
  • nitrogen
  • fertilizers
  • netherlands

Cite this