Gevolgen van de vestiging van een veehouderijbedrijf in de gemeente Hoogeloon op de omringende natuur; een toets in het kader van de Habitatrichtlijn

H.F. van Dobben, H.M.P.M. Cappelle, G.W.W. Wamelink, P.A. Slim, G.M. Dirkse

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek werd verricht bij een vergunningaanvraag - op basis van de Natuur-beschermingswet - voor een biologisch varkens- en akkerbouwbedrijf. Dit bedrijf zou op korte afstand van een Habitatrichtlijngebied gevestigd worden. Deze richtlijn schrijft voor dat getoetst wordt of de effecten van het bedrijf `significant¿ zijn. Er zijn modelberekeningen uitgevoerd om een schatting te maken van de effecten van het bedrijf. Deze effecten blijken verwaarloosbaar klein te zijn, maar de effecten van de achtergronddepositie (veroorzaakt door landbouw, veehouderij en verkeer in de wijde omgeving) moeten als zeer ernstig worden beoordeeld. Volgens de habitattoets moeten de effecten van het bedrijf beoordeeld worden in combinatie met de effecten van andere plannen en projecten, wanneer er aanwijzingen bestaan voor een patroon van geleidelijke teloorgang van het beschermde gebied als gevolg van die activiteiten. In het huidige geval leidt juist de cumulatie van de emissie van vele bedrijven tot een dergelijke geleidelijke teloorgang. Het blijft echter onduidelijk of de combinatieregel in het huidige geval van toepassing is, omdat het betreffende gebied slechts is aangemeld, en nog niet aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Verder is het nog niet duidelijk welke uitleg gegeven moet worden aan het begrip 'significant'
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages47
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.834
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • habitats
 • directives
 • environmental impact
 • environmental legislation
 • organic farming
 • pig farming
 • ammonia
 • emission
 • nitrogen
 • air pollution
 • kempen
 • noord-brabant
 • Netherlands

Cite this