Gevolgen van de hervorming van het Europese landbouwbeleid voor de landbouw in Noord-NederlandGevolgen v

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport worden de gevolgen geschetst van de besluiten over de hervorming van hetEuropese landbouwbeleid van juni 2003 voor de inkomens en continuïteitsperspectievenvan de melkveehouderij en de akkerbouw in Noord-Nederland (Friesland, Groningen enDrenthe). Daarbij is onderscheid gemaakt naar twee of drie bedrijfsgroottes en is de akkerbouwsectoronderverdeeld naar zetmeelaardappel-, graan- en overige akkerbouwbedrijven.De hervormingen van Mac Sharry en Agenda 2000 hebben als voorgangers van dehervormingsplannen van 2003 al grote gevolgen gehad voor de inkomens op de akkerbouwbedrijven,met name bij de teelt van marktordeningsgewassen; door de nieuwebesluiten worden vooral de melkveebedrijven getroffen en de akkerbouwbedrijven met relatiefgrote arealen granen en/of zetmeelaardappelen. Te verwachten reacties van debetreffende ondernemers zijn in de berekeningen buiten beschouwing gelaten.
  Original languageEnglish
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages69
  ISBN (Print)9789052428772
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 6, Beleid
  PublisherLEI

  Keywords

  • arable farming
  • livestock farming
  • cap
  • groningen
  • friesland
  • drenthe

  Cite this