Gevolgen van de aanleg van Rijksweg73-Zuid voor de zeggekorfslak en de kwaliteit van de elzenbroekbossen in het Swalmdal

A.T. Kuiters, J.P.M. Clerx, J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De directie Zuid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft Alterra verzocht, ten behoeve van de behandeling van de ontheffingsaanvraag voor het A73-tracédeel Swalmen in het kader van de Natuurbeschermingswet/Habitatrichtlijn ingediend door Rijkswaterstaat, onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de informatie die in de aanvraag van Rijkswaterstaat is gebruikt over het voorkomen van de zeggekorfslak in het Swalmdal, en de mogelijke directe of indirecte effecten van het A73-tracédeel door of direct langs het Swalmdal op de daar voorkomende populaties van de zeggekorfslak. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van dit onderzoek.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages52
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.348

  Keywords

  • endangered species
  • snails
  • environmental impact
  • roads
  • road construction
  • forests
  • habitats
  • directives
  • riparian forests
  • nature conservation
  • netherlands
  • limburg
  • fauna

  Cite this