Gevolgen van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid voor de dassenpopulaties

F.J.J. Niewold, G.J.D.M. Müskens

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Met bestaande gegevens over verspreiding van burchten is nagegaan in hoeverre de aanwezige beschermde dassenpopulaties zullen worden beonvloed door de verschillende voorgestelde tracés voor de A73-zuid door Midden-Limburg. De dassenpopulatie in het plangebied, evenals vele andere Nederlandse populaties, verkeren in een groeifase dankzij een grotere tolerantie, de verbouw van maos, de aanleg van kleine landschapselementen en het aanbrengen van mitigerende voorzieningen langs wegen. De dassen, die in territoriale familiegroepen zijn georganiseerd, zullen als gevolg van de aanleg van de rijksweg niet alleen leefgebied verliezen maar ook verliezen lijden bij de herschikking van de resterende leefgebieden en burchtlocaties. Deze verliezen, die niet of nauwelijks zijn te compenseren, worden bij aanleg op de oostoever geschat op minimaal drie gezinsterritoria en circa 14 burchten, wat neerkomt op een actueel verlies aan draagkracht voor de plaatselijke populatie van 9ÐBij aanleg op de westoever zou sprake zijn van een verlies van één of twee gezinsterritoria en twee burchten, een verlies van 4-5an draagkracht voor de regionale populatie. Als gevolg van de aanleg van mitigerende voorzieningen, mits goed functionerend, is het de verwachting dat geen deelpopulaties in gevaar komen. Bij de voorgestelde mitigerende voorzieningen zijn verkeersslachtoffers onder zoogdieren, ook onder dassen, niet uitgesloten. Gepleit wordt om deze maatregelen robuuster te maken en een algemeen karakter te geven, waaronderde aanleg van twee brede ecoducten over het tracé op de oostoever. Het lijkt beter om de dassen in de burchten gelegen op de wegtracés te verjagen of te verwijderen dan te vangen en over te plaatsen. Natuurcompensatie zou in de vorm van meer duurzame natuur moeten worden gerealiseerd. Bij een vervolgmonitoring wordt voorgesteld om observaties bij burchten uit te voeren voor bepaling van het aantal aanwezige dassen en DNA-fingerprintingtechnieken toe te passen. Bij deze beschouwingen zijn de effecten vanbestaande plannen voor ruimtebeslag en na de aanleg te verwachten spin-offactiviteiten niet nader getoetst.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages42
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  No.361

  Keywords

  • mustelidae
  • meles meles
  • badgers
  • populations
  • roads
  • protection
  • environmental impact
  • traffic
  • dispersal
  • netherlands
  • limburg
  • fauna

  Cite this