Gevolgen nieuw mestbeleid voor Koeien & Kansen-bedrijven in 2005

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vijftien Koeien&Kansen-bedrijven hebben in 2004 plannen opgesteld om in te spelen op het nieuwe mestbeleid. Deze bedrijven lopen voor de muziek uit en voeren de normen uit het mestbeleid al eerder toe dan verplicht is. Omdat tijdens het opstellen van de plannen het nieuwe mestbeleid nog niet volledig uitgewerkt was, dienden de in 2004 opgestelde plannen later bijgesteld te worden. De wijziging van het mestbeleid van MINAS naar gebruiksnorm dwingt de meeste bedrijven tot aanpassingen. Tien van de vijftien bedrijven moesten hun bedrijfsvoering aanpassen om een inkomensdaling te voorkomen. De meest voorkomende maatregelen waren mestafvoer en verlagen van het stikstofbemestingsniveau. Opvallend is dat verlaging van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest veelal gecompenseerd wordt door een hogere kunstmestgift. Om in aanmerking te komen voor derogatie (250 kg N/ha i.p.v. 170 kg) had een derde deel van de bedrijven het plan om minder maïs te telen. De bedrijfspecifieke excretienorm wordt gezien als potentieel middel om mestafzet te kunnen verlagen. Recentelijk is de gerealiseerde situatie in 2005 vergeleken met de opgestelde plannen
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages13
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameKoeien & kansen rapport
PublisherAnimal Sciences Group
No.37
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • dressings
  • dairy farming
  • farm management
  • nitrogen balance
  • nitrogen fertilizers
  • nutrient accounting system
  • nitrogen losses

Cite this