Gevoeligheidsanalyse Innovatieve Dijken Waddengebied : een verkenning naar de meest kansrijke dijkconcepen voor de Waddenkust

J.M. van Loon-Steensma, H.A. Schelfhout

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport is in het kader van het Deltaprogramma Waddengebied samen met de noordelijke waterschappen verkend welke dijkconcepten het meest kansrijk zijn langs de Waddenkust. Daarbij is nagegaan hoe de verschillende innovatieve dijkconcepten op basis van hun belangrijkste kenmerken en hun effecten op de omgeving scoren op de criteria in de vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma. Daarbij komt naar voren dat vooral een Multifunctionele Kering en Eco-engineering oplossingen kansrijk zijn om verder te onderzoeken omdat ze hoog scoren op ‘Effecten en Kansen voor functies en waarden’. Dit geldt in het bijzonder voor de Brede Groene Dijk, maar ook voor het concept waarbij de kwelder (al of niet met een extra wal) deel uit maakt van de waterkering.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages45
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
No.2483
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dykes
  • safety
  • landscape
  • natural value
  • multiple use
  • wadden sea
  • innovations

Cite this