Geurrendement luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno+ luchtwassysteem

J. Mosquera, J.M.G. Hol, J.W.H. Huis in 't Veld, G.M. Nijeboer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Geurhinder in de landbouw wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee bronnen, namelijk het toedienen van dierlijke mest en het vrijkomen van geur uit de veehouderijgebouwen. Sinds 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van toepassing als het om geuremissie gaat. Binnen deze wet is de Regeling geurhinder en veehouderij (2006) opgenomen waarin voor verschillende stalsystemen en luchtwassystemen emissiefactoren voor geur zijn vastgesteld. Inno+ BV heeft een nieuw type chemische wasser op de markt gebracht. Eerdere rendementsmetingen volgens het nieuwe protocol voor ammoniak hebben een gemiddeld rendement van 96,9% voor ammoniak aangetoond. In opdracht van het Ministerie van LNV werden metingen uitgevoerd om het rendement van het 90/95% ammoniakreductie Inno+ Luchtwassysteem voor geur vast te stellen. Gemiddeld was het rendement 40%. Het rendement bij de wassystemen achter pluimveestallen was gemiddeld 53% en achter varkensstallen was gemiddeld 29%
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages16
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Animal Sciences Group
PublisherAnimal Sciences Group
No.99
ISSN (Print)1570-8616

Keywords

  • animal husbandry
  • pigs
  • poultry
  • stalls
  • odour emission
  • air pollution
  • scrubbers
  • chemical treatment
  • ammonia emission

Cite this