Gerichte visserij op Noordzeekrab

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Gerichte visserij op Noordzeekrabben (Cancer pagarus) wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in Engeland, Ierland en Frankrijk. Momenteel is de status van het bestand in de centrale Noordzee laag en rond het minimum. Dit blijkt uit Engelse bestandsschattingen. In Nederland zijn recentelijk twee vissers gericht gaan vissen op Noordzeekrab. Er is vrijwel geen beheer van visserij op Noordzeekrab in Nederland. Wanneer de visserij intensiteit toeneemt zonder beheer, bestaat het gevaar van overbevissing. Het is dan ook de vraag hoe het gesteld is met de Noordzeekrab voor en rondom de Nederlandse kust. Bestaande informatie over het Noordzeekrabbenbestand is in dit rapport toegankelijk gemaakt. Het gaat hierbij om gegevens die worden verzameld tijdens surveys en aanlandingsgegevens van alle vormen van visserij. Uit de surveys en de aanlandingsgegevens blijkt dat de meeste Noordzeekrabben voorkomen in de Duitse bocht. In dit gebied lijken de aantallen Noordzeekrabben te zijn toegenomen. De gebruikte surveygegevens geven een trend weer, maar zeggen nog niets over de toestand van het bestand. De meeste Noordzeekrabben worden in de zomer en het najaar aangeland. Om meer inzicht te krijgen in het vangstsucces van de gerichte visserij op Noordzeekrab zijn gegevens van 1 seizoen vissen door dhr. Kramer bijgehouden. Door een logboek bij te houden komt gedetailleerde informatie beschikbaar dat in de toekomst in combinatie met de survey gegevens kan worden gebruikt voor het inschatten van de toestand van de Noordzeekrab. Deze informatie dient als basis voor verdere invulling van een duurzame visserij op Noordzeekrab
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages27
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C153/12

Keywords

  • marine fisheries
  • crabs
  • shellfish fisheries
  • fishery resources
  • north sea

Cite this