Gerichte inzet van fungiciden in de verschillende groeifasen van het aardappelgewas ter bestrijding van Phytophthora infestans (Parapluplan; 2005).

J.R. Kalkdijk, A. Evenhuis, H.T.A.M. Schepers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Door het agressiever worden van de P. infestans-populatie wordt het Phytophthoraprobleem in de teelt van
aardappelen groter en vraagt de bestrijding meer aandacht. De timing van bespuitingen hangt af van de
kritieke weersomstandigheden en de restwerking van het fungicide sinds de laatste bespuiting. De keuze
van de fungiciden wordt bepaald door de combinatie van de groeifase van het gewas en de ziektedruk
vanuit besmette knollen, oösporen of uit de lucht (afvalhopen, opslagplanten enz.). Er is nog te weinig
bekend omtrent de effectiviteit van de verschillende fungiciden onder die speciale omstandigheden. In
opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt in dit project een
bestrijdingsstrategie ontworpen die én goed P. infestans bestrijdt én weinig milieubelasting geeft. In de
bestrijdingsstrategie wordt de inzet van het fungicide afgestemd op de groeifase van het gewas en
ziektedruk. Tevens zal de bestrijdingsstrategie goed moeten passen in de risicobeleving van de teler en
moet bedrijfseconomisch aantrekkelijk zijn.
Het ontwikkelen van deze strategieën zal plaats vinden in veldproeven op 5 verschillende locaties in
Nederland met verschillende teeltomstandigheden en verschillende klimatologische omstandigheden.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages40
Publication statusPublished - Mar 2006

Publication series

NameRapport PPO
No.520300

Cite this