Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied.

S. van der Schaaf

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel. Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal daarom een ontwateringssysteem bij voorkeur zo ontwerpen, dat aan de ontwateringseisen die voortvloeien uit de bestemming van het gebied wordt voldaan, zonder dat meer water wordt afgevoerd dan strikt noodzakelijk is. Verhoging van de ontwateringsbasis is daarbij een voor de hand liggende mogelijkheid. Dit leidt behalve tot een hogere gemiddelde grondwaterstand echter ook tot verminderde (grondwaterlberging en daardoor tot een toename van de vereiste ontwateringscapaciteit. In veel gevallen zal zo de afstand tussen de ontwateringsmiddelen onaanvaardbaar klein worden. Een alternatief is een automatisch gereguleerd ontwateringssysteem met diepe (tijdelijke) ontwateringsbasis, dat alleen werkt als er grondwater moet worden afgevoerd en zichzelf uitschakelt als dat niet nodig is
Original languageDutch
Pages (from-to)49-59
JournalStromingen : vakblad voor hydrologen
Volume1
Issue number2
Publication statusPublished - 1995

Keywords

  • discharge
  • ditches
  • drainage
  • groundwater level
  • runoff
  • urban areas
  • water
  • surface drainage
  • municipalities

Cite this