Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) : gebruikershandleiding 2010

T.J.A. Gies, J. van Os, R.A. Smidt, H.S.D. Naeff, E.C. Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In ruimtelijk onderzoek is informatie over verschillende grondgebruiksfuncties een belangrijke basis om effecten van beleidsmaatregelen te analyseren of om nieuwe ontwerpen te maken. Voor landbouw is daartoe het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB) ontwikkeld. Hierin zijn gegevens opgenomen van landbouwbedrijven in Nederland die meedoen aan de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens zijn gekoppeld aan de locatie van de hoofdvestiging van het landbouwbedrijf. Het bestand wordt onder andere gebruikt bij onderzoek naar dierziekten, landbouwstructuur-analyses, effecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en bij onderzoek naar emissies van geur, ammoniak en fijn stof. De eerste versie bevat de gegevens van 1998. In sommige jaren zijn ook gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren toegevoegd aan het GIAB. Belangrijke variabelen zijn: het bedrijfstype, de bedrijfsomvang (in een economische maat), arealen per gewas, aantallen per diergroep, gegevens over bedrijfshoofd, aantal arbeidskrachten en opvolgingssituatie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages86
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.40
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • geographical information systems
  • farms
  • agricultural censuses
  • land use
  • farm management
  • netherlands

Cite this