Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de ruimtelijke verspreiding en omvang van Europese landschappen en habitats en hun monitoring. In een bredere context gaat het om monitoring van de biodiversiteit met behulp van remote sensing bestaande uit het analyseren van satellietbeelden en gebruikmakend van additionele Europese digitale milieubestanden, GIS technieken en veldgegevens. Deze methoden zijn verdienstelijk, maar hebben ook beperkingen vooral bij het karteren van kleine en gefragmenteerde habitats en het monitoren van geleidelijke veranderingen daarin. Daarom is het gebruik van additionele en gestandaardiseerde veldmethodieken noodzakelijk om verschillende componenten van Europese landschappen te monitoren.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Schaepman, Michael, Promotor
 • Schaminee, Joop, Promotor
 • Bunce, Bob, Co-promotor
Award date6 Nov 2009
Place of Publication[S.l.]
Print ISBNs9789085854531
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • landscape
 • remote sensing
 • surveys
 • habitats
 • geographical distribution
 • models
 • monitoring
 • europe
 • vegetation monitoring
 • landscape analysis
 • field work
 • spatial models
 • spatial analysis
 • modeling
 • land use monitoring

Cite this