Genome-wide evaluation of populations

H.D. Daetwyler

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Dit proefschrift onderzoekt het gebruik van moleculaire merkers voor genetische evaluatie van populaties. Moleculaire merkers kunnen worden gebruikt om de nauwkeurigheid van geschatte fokwaardes te verhogen. In het verleden was men gericht op het opsporen van een beperkt aantal zogenaamde QTL, delen van het genoom, die direct in verband staan met een kenmerk. Het doel was om deze QTL te benutten in fokprogramma’s met behulp van merker-ondersteunde selectie. Met het beschikbaar komen van grote hoeveelheden SNP-merkers kan gebruik worden gemaakt van een methode die gericht is op het gehele genoom, en bekend staat als “genome-wide evaluation” (GWE). Dit proefschrift presenteert resultaten van zowel QTL-detectie als GWE. Deterministische voorspellingen van nauwkeurigheid worden gepresenteerd en getest, en de invloed van de genetische structuur op nauwkeurigheid wordt onderzocht. Een methode wordt gepresenteerd voor het berekenen van missende genotypes, met als doel merkerdichtheid en nauwkeurigheid van GWE te verhogen. Daarnaast worden praktische toepassing van GWE en manieren om ontbrekende genetische variatie te kwantificeren bediscussieerd.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • van Arendonk, Johan, Promotor
 • Woolliams, J.A., Promotor, External person
 • Villanueva, B., Co-promotor
Award date9 Dec 2009
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085855286
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • animal breeding
 • quantitative trait loci
 • genomes
 • cattle
 • inbreeding
 • animal diseases
 • pedigree
 • genomics
 • animal genetics
 • genotyping

Cite this