Genome sequencing sheds light on the contribution of structural variants to Brassica oleracea diversification

Ning Guo, Shenyun Wang, Lei Gao, Yongming Liu, Xin Wang, Enhui Lai, Mengmeng Duan, Guixiang Wang, Jingjing Li, Meng Yang, Mei Zong, Shuo Han, Yanzheng Pei, Theo Borm, Honghe Sun, Liming Miao, Di Liu, Fangwei Yu, Wei Zhang, Heliang JiChaohui Zhu, Yong Xu, Guusje Bonnema*, Jianbin Li*, Zhangjun Fei*, Fan Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genome sequencing sheds light on the contribution of structural variants to Brassica oleracea diversification'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences