Genieten aan tafel: een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen

G.G. Zeinstra, C. Ziylan, S. Kremer, H. Peppelenbos

Research output: Contribution to journalAbstractAcademic

Abstract

DOEL: In de interventie Genieten aan tafel, die tot december 2012 zal duren, is het streven de maaltijdbeleving van bewoners van verpleeghuizen te optimaliseren en hun participatie te vergroten om daarmee voedingsstatus en kwaliteit van leven te bevorderen. Ook worden de kosten en baten van de interventie onderzocht. METHODE: Tijdens de nulmeting in februari-maart 2012 hebben in drie interventielocaties en drie controlelocaties interviews plaatsgevonden met bewoners (n=102). De interviews bevatten vragen over o.a. maaltijdbeleving, eetlust en kwaliteit van leven. Ook is een specifiek voor dit onderzoek ontwikkelde dagelijkse activiteiten test gebruikt om met oefeningen te meten over welke capaciteiten bewoners beschikken. Na de nulmeting is de interventie gestart en worden deze metingen drie en zes maanden daarna herhaald. Verder verzamelen we maandelijks gegevens over gewicht, dieetproducten- en medicijngebruik en maaltijdkosten. RESULTATEN: Het gemiddelde cijfer dat deelnemers in interventielocaties aan het eten en drinken gaven tijdens de nulmeting verschilt niet significant van het cijfer in de controlelocaties: respectievelijk 6,94 en 7,19. Ook voor gezondheid, geluk en zichzelf thuis voelen werd gemiddeld een voldoende gegeven, zonder significante verschillen. Wel werd gewezen op nodige verbeteringen rondom maaltijdvoorziening en kwaliteit van leven (bijv. smaak en keuzevrijheid). DISCUSSIE: Voor het concretiseren van de interventie worden de interviewgegevens gebruikt. Afhankelijk van de mogelijkheden van bewoners zoals deze zijn vastgesteld tijdens de dagelijkse activiteiten test, zullen tijdens de interventie manieren worden ingezet om participatie te faciliteren. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de gangbare manier van werken in de verpleeghuizen. Dit vraagt om veel flexibiliteit en voortdurende monitoring van ontwikkelingen en beslissingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)P219
JournalTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume43
Publication statusPublished - 2012

Cite this