Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie: ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015

A.T. Kuiters, G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman, J. Bovenschen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Jaarlijks wordt de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de
genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA
geïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke
verspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2014/2015 laat zien dat de
populatie verder is gegroeid naar ca. 160 individuen. Op populatieniveau lijkt geen verder verlies aan
genetische variatie te zijn opgetreden. De genetische variatie binnen individuen is evenmin verder
afgenomen in tegenstelling tot voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode
otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer is
verreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Locaties waar otters worden doodgereden, worden geregistreerd
en bijgehouden in een database. Deze informatie is belangrijk voor het veiliger maken van knelpuntlocaties
om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe,
waarbij de toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages30
Publication statusPublished - Feb 2016

Publication series

NameWOt-technical report
No.62
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • lutra lutra
  • otters
  • population genetics
  • inbreeding
  • mortality
  • monitoring
  • netherlands

Cite this