Geluidbelasting in de groene gebieden van Nederland; een quick scan van de geluidbelasting in landelijke gebieden die belangrijk zijn voor natuur, wonen en recreatie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de Bestuursovereenkomst 2002-2005 is behoefte aan inzicht in de geluidbelasting in landelijke gebieden die voor de functies natuur, wonen en recreatie belangrijk zijn. Met behulp van GIS-technieken is een quick scan uitgevoerd. Stiltegebieden en natuurgebieden hebben een lagere geluidbelasting dan gebieden die belangrijk zijn voor landelijk wonen en recreatie dicht bij huis. Vooral de luchtvaart (in de Hollandse provincies) en rijkswegen (in overig Nederland) bepalen de hoogte van het geluidsniveau. Daar waar het landelijk gebied geen belasting heeft van rijksbronnen (weg-, spoor- en vliegverkeer) kan het nog wel geluidbelasting ondervinden van provinciale wegen. In gebieden die belangrijk zijn voor landelijk wonen en wonen en recreatie, is hier vaker sprake van dan in natuurgebieden. Geluidbelasting kan gereduceerd worden door maatregelen aan de bron, in de overdrachtssfeer en bij de ontvanger. Streefwaarden moeten gehanteerd worden om tot meetbare doelen voor geluidsreductie te komen. Zij dienen zodanig gekozen te worden dat de kans op nadelige effecten verwaarloosbaar wordt geacht. Dit betekent dat streefwaarden per functie hoogstwaarschijnlijk zullen verschillen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages190
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.415

Keywords

 • noise
 • noise pollution
 • noise abatement
 • recreation
 • walking
 • bicycling
 • roads
 • standards
 • reserved areas
 • netherlands
 • knowledge

Cite this